"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

"Projektēšanas birojs Austrumi", SIA

  1. 64605884
  2. 26821100
  3. 64605888
  4. sia.austrumi@inbox.lv
  5. info@austrumi.lv

Juridiskie dati

  1. 42403019889

Kredītvēsture

Atslēgvārdi

Apakšzemes komunikācijas, komunikāciju projektēšana, arhitektūras
un projektēšanas pakalpojumi, būvuzraudzība, celiņu, laukumu,
ceļu, tiltu projekti, detālplānošana, teritoriju labiekārtošana,
dizains, interjers, dzelzsbetona konstrukcijas, betons, elektromontāža,
elektroinstalāciju projektēšana, elektroapgādes projekti, ēku
tehniskā apsaimniekošana, fasādes, ģeoloģija, ģeotehnika, inženierģeoloģija,
ģeodēzija, kartogrāfija un topogrāfija, ģeofizika, inženierkomunikāciju
projektu izstrāde, inženieru konsultācijas, konsultācijas būvniecībā,
labiekārtošana, apzaļumošana, melioratīvā un hidrotehniskā būvniecība,
meliorācija, meliorācijas darbi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
projekti, projektu vadība, rekonstrukcija un restaurācija, tāmēšana,
telekomunikācijas, ūdensapgāde un kanalizācija, vājstrāvas tīkli,
projektēšana un ierīkošana, Austrumi, ūdenssaimniecība, tehniski
ekonomiskais pamatojums, ventilācijas projekti, plāni, augstsprieguma
transformatori, ēku konstrukcijas, gaisa kondicionēšanas risinājumi,
būvdarbu veikšana un vadīšana, vides projekti, strādājam visā
Latvijā, Rēzeknē, Rēzeknes novadā.

Vairāk

Reklāma abc katalogā