"Kripto", SIA, Ģeoloģiskās izpētes uzņēmums

Kontakti

  1. 29243457

Juridiskie dati

  1. 40103141648
  2. 11.11.1994
  3. Rīga, Brīvības gatve 362, LV-1006
  4. 2016
  5. 1

Atslēgvārdi

Ūdensapgāde, urbumi, spices, ģeotehnika, derīgie izrakteņi, grunts
izpēte, ģeoloģiskie darbi, karjeru izpēte, projektēšana, ģeoloģiskā
izpēte, inženierģeoloģiskā izpēte, ģeoloģija, topogrāfija, spice, spices
urbšana, artēziskais urbums, dziļurbumi, artēziskās akas, artēziskie
urbumi, artēzisko aku ierīkošana, vides eko stāvokļa novērtēšana, derīgo
izrakteņu atradņu izpēte, smilts, grants, dolomīts, kūdra, māls, šķembas,
ģipsis, kaļķakmens, sapropelis, atradnes, krājumu novērtēšana, krājumi,
karjeri, karjeru apjomi, apjomu aprēķini, inženierizpēte, grunts paraugi,
grunts deformācija, grunts nestspēja, pirms būvniecības grunts izpēte,
urbjam spices, citi ģeoloģiski pakalpojumi, mērniecības pakalpojumi,
strādājam visā Latvijā, dziļurbumu veikšana, ūdensapgādes urbumi, artēzisko
aku urbšana, artēzisko aku remonts, urbšanas darbi, statiskā zondēšana,
topogrāfiskā uzmērīšana, mērīšana, izpildshēmas, ģeodēzija, mērniecība,
kadastrālā uzmērīšana, robežu uzmērīšana, kartogrāfija, kartogrāfs,
robežas, būvasu izspraušana, būvasis, izpildmērījumi, bezmaksas konsultācijas
ģeoloģijā un ūdensapgādē, zemes dzīļu izpēte, ģeotehniskā izpēte, ģeoekoloģiskā
izpēte, bezmaksas konsultācijas ģeoloģijā, ģeotehniskā izpēte būvēm,
slēdzieni, risinājumi, būvju pamatu apsekošana, konsultācijas, derīgo
izrakteņu izpēte, krājumu aprēķins, daļēji izstrādātu karjeru inventarizācija,
derīgo izrakteņu ieguves projekti, dziļurbumu izbūve, dziļurbumu apkope,
ūdens ieguves urbumu izbūve, dziļurbumu skalošana, dziļurbumu remonts
un apkope, dziļurbumu likvidēšana un tamponāža, urbumu dokumentācijas
sagatavošana, dziļurbumu pakalpojumi, dziļurbumu urbšana, dziļurbums,
ūdens parauga laboratoriskā testēšana, urbuma dokumentācijas sagatavošana,
kartogrāfija, ģeoloģijas pakalpojumi, grants ieguve, smilts ieguve,
akmens ieguve, atradņu - krājumu novērtēšana, karjeru apjomu aprēķini,
ģeodēzijas pakalpojumi, hidroģeoloģiskie darbi, grunts izpēte pirms
būvniecības, grunts paraugi, meliorācijas sistēmu projektēšana, mērniecības
un projektēšanas pakalpojumi, ūdens ieguves urbumu aprīkošana, ārējās
ūdensapgādes tīkla izbūve, iekšējās santehnikas un kanalizācijas tīklu
izbūve, ūdensapgāde un kanalizācija, artēziskie urbumi, ūdens filtru
uzstādīšana un apkope, caurumu urbšana ar dimanta urbjiem, notekūdeņu
sistēmu ierīkošana, bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve, nosēdaku
un septiķu izbūve, infiltrācijas lauka un drenāžas izbūve, lietus notekūdeņu
sistēmu izbūve, rakšanas un nivelēšanas pakalpojumi, aku urbšana, dziļurbuma
ierīkošana, ūdens spices ierīkošana.
Vairāk