Rīgas būvvalde nojaukusi patvaļīgi uzbūvēto žogu Miera ielā 31

Rīgas pilsētas būvvalde piektdien, 15.janvārī, nojaukusi privātīpašnieka patvaļīgi uzbūvēto žogu Miera ielā 31, kas traucēja blakus esošā Miera ielas 29.nama iedzīvotājiem novērst bojājumu sekas kanalizācijā, abc.lv informēja Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns.

Žoga piespiedu demontāža veikta, jo teritorijas īpašnieks neievēroja vairākus būvvaldes lēmumus par nekavējošu patvaļīgas būvniecības seku novēršanu.

2015.gada nogalē tika saņemts Miera ielas 29.nama iedzīvotāju iesniegums, kurā minēts, ka blakus zemesgabalā notiekošo rakšanas darbu rezultātā bojāts mājas kanalizācijas pievads, kā arī liegta piekļūšana bojātajām komunikācijām avārijas seku novēršanai, ko traucē uzstādītais žogs. Bojāto komunikāciju dēļ dzīvojamās mājas pagrabstāvā izplūda kanalizācijas ūdeņi.

Būvvaldes būvinspektori konstatēja, ka žogs uzbūvēts patvaļīgi. 17.decembrī, veicot atkārtotu īpašuma vizuālu apsekošanu, būvvalde secināja, ka patvaļīgi novietotā žoga demontāža nav veikta. Tāpat tika konstatēts, ka ar žogu norobežoti rakšanas darbi ap kanalizācijas pievadu. Par minēto pārbaudi 22.decembrī tika sastādīts atzinums, uzliekot par pienākumu zemesgabala Miera ielā 31 īpašniekiem nekavējoties demontēt patvaļīgi novietoto žogu.

7.janvārī un 12.janvārī būvvalde vēlreiz apsekoja objektu, lai pārliecinātos, vai uzdotie žoga demontēšanas darbi ir veikti, un tika konstatēts, ka žogs nav demontēts. Tāpat tika atkārtoti apsekotas nama Miera ielas 29.nama pagrabtelpas, konstatējot, ka joprojām lielākā telpu platība ir applūdusi un tajā uzkrājas kanalizācijas notekūdeņi, kas ar laiku var izraisīt dzīvojamās mājas nesošo konstrukciju bojājumus.

Ņemot vērā pastāvošos draudus videi un personas mantai, kā arī to, ka pienākuma par žoga nojaukšanu nepildīšana veicina šo draudu ietekmi, Miera ielas 31 zemesgabala īpašniekiem 13.janvārī tika nogādāts atzinums, kurā minēts, ka pēc šī brīdinājuma spēkā stāšanās būvvalde pirmajā iespējamajā objekta pārbaudē veiks žoga piespiedu demontāžu.

15.janvārī, veicot patvaļīgas būvniecības seku novēršanas pārbaudi, tika konstatēts, ka patvaļīgi novietotā žoga demontāža joprojām nav veikta. Tādēļ, izmantojot demontāžas uzņēmuma palīdzību, būvinspektoru un pašvaldības policijas klātbūtnē žogs tika nojaukts piespiedu kārtā.

Foto: Pixabay.com

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

Komentēšanas noteikumi!