Mērniecības pakalpojumi – SIA "A-GEO"

Mērniecības pakalpojumi – SIA "A-GEO"

SIA "A-GEO" ir mērniecības un būvniecības uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām visā Latvijas teritorijā, kā arī veic pasūtījumus ārpus Latvijas Republikas robežas.
Mūsdienīgas uzmērīšanas tehnoloģijas

Mūsdienīgas uzmērīšanas tehnoloģijas

SIA "Latvijasmernieks.lv" sadarbībā ar Igaunijas uzņēmumu "Reaalprojekt OÜ" un Somijas uzņēmumu "VRT Finland Oy" veicina mūsdienīgu uzmērīšanas tehnoloģiju ieviešanu.

Zemes ierīcība, zemes dienests, ģeodēzija, ģeoloģija

Zemes ierīcība ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, atsevišķa nekustamā īpašuma vai zemesgabala teritorijas sakārtošana un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošana.
Kā sevi pasargāt no zibens?

Kā sevi pasargāt no zibens?

Tuvojoties pavasarim, atmostas ne tikai būvniecības nozare, bet arī daba. Ne viens vien atceras tautas teicienu, ka zibens vienā vietā divreiz nesper, taču, vai tā ir patiesība un kādi drošības pasākumi ir jāveic, lai izvairītos no nelaimes, atklāj SIA "OLIO Komerccentrs" valdes priekšsēdētājs Einārs Rubenis.
Grāmatā apkopota kadastra attīstība Latvijā

Grāmatā apkopota kadastra attīstība Latvijā

Ceturtdien, 9.maijā, Rīgas Vēstures muzejā notiks Valsts zemes dienesta izdotās grāmata "Kadastrs - no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram" atvēršanas svētki.
Atbalsta ieceri uzlabot datorizētās zemesgrāmatas sistēmu

Atbalsta ieceri uzlabot datorizētās zemesgrāmatas sistēmu

Valdība otrdien, 16.aprīlī, atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātos trīs likumu grozījumu projektus, ar kuriem tiks uzlabota datorizētās zemesgrāmatas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu pareizība un informācijas apmaiņa.
Rīgā vienkāršots jaunbūvju infrastruktūras nodevas aprēķins

Rīgā vienkāršots jaunbūvju infrastruktūras nodevas aprēķins

Ar šī gada 1.jūniju stājas spēkā pilnveidotie saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību.
VZD plāno pakalpojumus piedāvāt ar mobilo aplikāciju starpniecību

VZD plāno pakalpojumus piedāvāt ar mobilo aplikāciju starpniecību

Valsts zemes dienests (VZD) ERAF līdzfinansētā projekta "Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide" ietvaros plāno novirzīt līdzekļus jaunas projekta aktivitātes "VZD datu publicēšanas mobilā risinājuma izstrāde un ieviešana" īstenošanai.
Mērniecības nozarē nepieciešamas izmaiņas juridiskajā pusē

Mērniecības nozarē nepieciešamas izmaiņas juridiskajā pusē

Visi mērnieki ir pa pusei juristi, jo ir jāpārzina nomatīvie akti, norāda SIA "Latvijasmernieks.lv" valdes loceklis Rinalds Smilga. Runājot par nākotni, lielākās pārmaiņas nozarē viņš vēlētos sagaidīt tieši mērniecības nozares juridiskajā jomā. Intervijā viņš stāsta arī par nekustamo īpašumu nozari, mērniecības attīstību un izglītību.
Kādas ir aptuvenās ģeoloģisko pētijumu izmaksas privātā zemes gabala izpētei?
Labdien! Vēlos uzzināt, kādas ir aptuvenās ģeoloģisko pētijumu izmaksas privātā zemes gabala izpētei? Ir veikts pētījums zemei, kura ir 20m no mana zemes gabala. Vai šie mērījumi varētu būt līdzīgi? No kā ir atkarīgas izmaksas?
Atbild:
Rinalds Smilga (valdes loceklis)
Labdien! Izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - zemes gabala lieluma, mērķi, kam ir nepieciešama ģeoloģija, konkrētās vietas ģeoloģiskajiem apstākļiem un objekta atrašanās vietai. Ģeoloģisko pakalpojumu sniegšanas izmaksas ir, sākot no 300 EUR + PVN. Ja netālu ir veikta ģeoloģiskā izp...
Kā būtu pareizi aizbērt mazu dīķīti?
Labdien! Kā būtu pareizi aizbērt mazu dīķīti - 5 x 2m? Varbūt vajadzīgs kāda ģeodēzista atzinums, ka tas nav saistīts ar augstiem gruntsūdeņiem?
Atbild:
Edgars Peilāns
Labdien! Ģeodēzista atzinums noteikti nav vajadzīgs, tā nav viņa kompetence. Ģeodēzists var vienīgi uzmērīt situāciju pirms un pēc, vai veikt jebkādus citus mērījumus, ko paprasīs reģionālā pašvaldība lai veiktu aizbēršanas darbus.
Vēlētos uzzināt, kas var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus?
Labdien! Vēlētos uzzināt, kas var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus?
Atbild:
Abc.lv redakcija
Labdien! Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs var veikt mērnieks.Komersants un mērnieks sadarbojas ar Valsts zemes dienestu, pamatojoties uz noslēgtu rakstisku vienošanos.
Vai zemes robežu plāns ir obligāts, pārdodot māju?
Labdien! Gribu pārdot māju. Vai man jāizveido zemes robežu plāns, ja šobrīd man tāda nav? Vai tas ir obligāti nepieciešams dokuments?
Atbild:
Edgars Peilāns
Labdien! Principā jā, taču pastāv arī iespēja šo prasību neizpildīt. Tomēr pareizi būtu izgatavot plānu. Vēl pastāv iespēja, ka plāns tomēr ir un apliecinātu kopiju var saņemt Valsts Zemes dienestā.
Ar ko būtu jāsāk vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanas darbi?
Labdien! Sakiet, ar ko būtu jāsāk vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanas darbi? Paldies!
Atbild:
abc.lv Redakcija
Labdien! Vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanas darbi būtu jāsāk vispirms ar vietējo ģeodēziskā tīkla punktu apzināšanu un apsekošanu apkārtesošajā apvidū. Apsekošanas procesā būtu jānovērtē punkta tehniskais stāvoklis, sasaiste ar blakus esošajiem punktiem un, protams, jāaizpilda visu punkta apse...
Vai ar saules kolektoriem var apsildīt baseinu?
Labdien! Esmu dzirdējusi, ka ar saules kolektoriem var apsildīt baseinu, vai tas ir iespējams Latvijā un cik tas izmaksās?
Atbild:
abc.lv Redakcija
Labdien! Jā, baseinu ir iespējams apsildīt ar saules korektoriem. Par sīkāku informāciju Jums jāgriežas pie speciālistiem. Varam ieteikt vērsties pie mūsu ekspertiem - "Schuco Latvija" Mārtiņš Lauzis, martins@schueco.lv. Atbildei ir informatīvs statuss!
Kurā būvniecības posmā lietderīgi veikt ģeodēzijas darbus?
Labdien! Kurā būvniecības posmā būtu pareizi un lietderīgi pieaicināt speciālistus un veikt ģeodēzijas darbus? Vai tie jāveic obligāti?
Atbild:
abc.lv Redakcija
Labdien! Pirmais solis, kas jāveic, privātpersonai, kas vēlas sadalīt sev piederošo teritoriju, ir vajadzīgo dokumentu sagāde – īpašuma tiesību dokumenti, personu apliecinošie dokumenti. Tad jālūdz atļauja sadalīt zemi konkrētajai pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgais īpašums. Dalīšan...
Kur man būtu jāgriežas, lai sadalītu īpašumu bērniem?
Labdien! Vēlos sadalīt savu īpašumu - katram no bērniem norakstīt daļu zemes. Kur man būtu jāgriežas, lai to varētu izdarīt? Cik tas varētu izmaksāt?
Atbild:
Kristīne Caune
Labdien! Pirmais solis ir novada vai pilsētas pašvaldība, kas lemj vai zemes gabalu vispār var sadalīt un kādi ir noteikumi. Ja lēmums ir pozitīvs, jāvēršas pie mērniekiem. Par izmaksām ir grūti spriest, jo ir jāņem vērā, kur īpašums atrodas, cik liela ir zemes vienība kopumā, cik daļās sadaļa, k...
Vai pēc zemesgabala mērīšanas, attiecīgājās vietās ir obligāti jāizrok kupicas?
Labdien, Vai pēc zemesgabala mērīšanas, attiecīgajās vietās ir obligāti jāizrok kupicas? Kādēļ?
Atbild:
Kristīne Caune
Labdien! Atbilstoši 27.12.2011. MK noteikuma Nr.1019 punktam Nr.111 ir šādi: "Mērnieks ierosinātāja un attiecīgā pierobežnieka klātbūtnē ierāda vietu robežzīmju nostiprināšanai un robežstigas ierīkošanai. Ierosinātājs ierādīto robežzīmes vietu nekavējoties nostiprina ar robežzīmi. Kupicu izveid...
Vai var pārdot savu mantojumu, neatrodoties Latvijā?
Labdien! Jau 5 gadus dzīvoju Lielbritānijā, nesen aizsaulē aizgāja mani vecāki un Latvijā ir palicis 20 ha liels zemes gabals, kuru vēlos pārdot. Pašlaik man nav līdzekļi, lai atbrauktu uz dzimteni un nokārtotu visas formalitātes, bet vēlos attiecīgo zemes gabalu pārdalīt, lai daļu pārdotu. Ja es...
Atbild:
Kristīne Caune
Labdien! Šo procesu var izdarīt īpašnieks pats vai viņa pilnvarotā persona. Līdz ar to Jums jābrauc uz Latviju vai jāpilnvaro kāda uzticama persona, kurai jāuztic savas tiesības. Bet tas nav lēts prieks. Vienīgais, ja ar līgumu vienojās, ka to dara un maksā pircējs.

Rakstos atrasts: 9

Mērniecības pakalpojumi – SIA "A-GEO"

Mērniecības pakalpojumi – SIA "A-GEO"

SIA "A-GEO" ir mērniecības un būvniecības uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām visā Latvijas teritorijā, kā arī veic pasūtījumus ārpus Latvijas Republikas robežas.

Mūsdienīgas uzmērīšanas tehnoloģijas

Mūsdienīgas uzmērīšanas tehnoloģijas

SIA "Latvijasmernieks.lv" sadarbībā ar Igaunijas uzņēmumu "Reaalprojekt OÜ" un Somijas uzņēmumu "VRT Finland Oy" veicina mūsdienīgu uzmērīšanas tehnoloģiju ieviešanu.

Kā sevi pasargāt no zibens?

Kā sevi pasargāt no zibens?

Tuvojoties pavasarim, atmostas ne tikai būvniecības nozare, bet arī daba. Ne viens vien atceras tautas teicienu, ka zibens vienā vietā divreiz nesper, taču, vai tā ir patiesība un kādi drošības pasākumi ir jāveic, lai izvairītos no nelaimes, atklāj SIA "OLIO Komerccentrs" valdes priekšsēdētājs Einārs Rubenis.

Jautājumos atrasts: 15