Būvniecības likums

Būvniecības likums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: "Būvniecības likums"
Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Ko nozīmē jēdziens "ēka"?

Portāla lasītājs iesūtījis jautājumu ar lūgumu paskaidrot, ko nozīmē jēdziens "ēka". Paskaidrojam šo jēdzienu, izmantojot LR likumos izmantotos terminus un tiesu praksi.
Kādas ir patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums

Kādas ir patērētāja tiesības, ja sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums

Vai ir kāds likums, kas aizsargā mani kā mājas īpašnieku pret būvniekiem haltūrētājiem? /Ivars/ Paskaidrojumam - fragments no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma.
Būs vienkāršāka aizsargjoslu noteikšanas kārtība

Būs vienkāršāka aizsargjoslu noteikšanas kārtība

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nākotnē noteiks, ņemot vērā dabā redzamās pazīmes, piemēram, reljefu, ceļus, ielas un mežus, - vēsta "Zaļā zeme". Ja applūstošās teritorijas pēc pazīmēm dabā nevarēs noteikt precīzi, veiks inženiertehniskus aprēķinus ar desmit procentu applūduma varbūtību.
Kā aizstāvēt savas tiesības, ja būvētājs strādā nekvalitatīvi

Kā aizstāvēt savas tiesības, ja būvētājs strādā nekvalitatīvi

Pēdējos divos gados <i>Patērētāju tiesību aizsardzības centrs(PTAC)</i> saņēmis ievērojami vairāk sūdzību par būvdarbu un remontdarbu kvalitāti nekā iepriekšējos gados. Kā rīkoties, ja tiek piegādāti nekvalitatīvi būvmateriāli vai remontētājs pielaiž brāķi?
2007. gadā būvniecības jomā veiktie likumu grozījumi

2007. gadā būvniecības jomā veiktie likumu grozījumi

2007. gadā, pilnveidojot būvniecības normatīvo bāzi, liela vērība veltīta administratīvo šķēršļu samazināšanai, procedūru vienkāršošanai, lēmumu pieņemšanas atklātuma nodrošināšanai, kā arī modernizēti Latvijas būvnormatīvi, iekļaujot normatīvajos aktos jaunākām tehnoloģiskajām prasībām atbilstošas, ar ES nostādnēm harmonizētas normas.
Ar grozījumiem Būvniecības likumā precizēts būvētāja jēdziens

Ar grozījumiem Būvniecības likumā precizēts būvētāja jēdziens

Saeima pieņēma Būvniecības likuma grozījumus, kas precizē būvētāja jēdzienu, kā arī būves, kuras šīs personas var būvēt bez būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāta, - ziņo LETA.
Palielināts naudas sods par vides piesārņošanu

Palielināts naudas sods par vides piesārņošanu

Saeima apstiprinājusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas palielina naudas sodus par vides piesārņošanu vai piegružošanu, - ziņo LETA.
Būvprojektus saskaņojošās institūcijas Rīgā

Būvprojektus saskaņojošās institūcijas Rīgā

Lai saskaņotu būvniecības projektu Rīgā, var būt nepieciešamība griezties vairākās valsts un pašvaldības institūcijās - Satiksmes departamentā, LATVENERGO, <i>Rīgas gaisma</i> u.c.
Ministriju struktūras un amatpersonas, kuru pārziņā ir arhitektūras un būvniecības jautājumi

Ministriju struktūras un amatpersonas, kuru pārziņā ir arhitektūras un būvniecības jautājumi

Šeit - Ekonomikas, Satiksmes, Kultūras un Vides ministriju un to pakļautībā esošo institūciju un amatpersonu saraksts.
Valsts būvinspekcijas nolikums

Valsts būvinspekcijas nolikums

Valsts būvinspekcijas nolikums, izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi

Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu
Būvvaldes paraugnolikums

Būvvaldes paraugnolikums

Būvvaldes paraugnolikums, izdots saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu
Latvijas Būvniecības padomes nolikums

Latvijas Būvniecības padomes nolikums

Latvijas Būvniecības padomes nolikums, izdots saskaņā ar Būvniecības likuma 5.pantu
Par Latvijas Būvniecības padomi

Par Latvijas Būvniecības padomi

Rīkojums par Latvijas Būvniecības padomes sastāvu
Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

"Latvijas Ugunsdzēsības asociācija" ir brīvprātīga, profesionāla biedrība, kuras pamatmērķis ir savu biedru saimniecisko un tiesisko interešu aizsardzība un aktīva darbība Latvijas ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanas tirgū.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 112

Ministru kabineta noteikumi Nr. 112

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu.

Rakstos atrasts: 59

Būvuzraudzība – likumi vieni, izpratne katram sava

Būvuzraudzība – likumi vieni, izpratne katram sava

Būvuzraudzības jau ilgu laiku bijusi "karstā" tēma. Neraugoties uz to, ka likumdošana nosaka būvuzraudzības procesu un definē būvuzrauga pienākumus, reālajā būvniecības vidē situācija joprojām ir nesakārtota un likumi tiek interpretēti pēc vajadzības.

Būvvaldes, būvuzraudzība, likumi

Būvvalde ir pašvaldības iestāde, kas pārzina un kontrolē būvniecību un tās procesus attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Tai jāpārzina būvniecību visos tās etapos: projekta izstrādes un apstiprināšanas, tehnisko noteikumu un būvatļauju saņemšanas etapos, kā arī pēdējā stadijā, kad būvobjekts pieņemts ekspluatācijā.

Jautājumos atrasts: 0