Vai drīkst nojaukt starpsienu?

Vai drīkst nojaukt starpsienu?

Esmu dzīvokļa iegādes procesā. Lietuviešu projekts, jaunais, 2 istabu dzīvoklis. Ir vēlme veikt pārplānošanu (apvienot virtuvi un istabu). Kur varētu uzzināt, vai siena starp virtuvi un istabu un siena starp abām istabām ir nesošā? Ja ir, tad kas ir nepieciešams, lai varētu veikt vajadzīgos darbus un ar kādām izmaksām jārēķinās?
Jauna Būvniecības likuma apspriešana

Jauna Būvniecības likuma apspriešana

Saskaņā ar šī gada 16. janvārī Ministru kabinetā apstiprināto Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009. gadam, Ekonomikas ministrija izstrādās jaunu Būvniecības likumu.
Jauni noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu

Jauni noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu

Ministru kabinets 2007. gada 3.jūlijā izdeva jaunus noteikumus Nr.457 - <i>Noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu</i>, kas nomaina 2005.gada 4.oktobra standartu Nr.747 ar tādu pašu nosaukumu. Nomaiņa bija nepieciešama, jo tika grozīts Būvniecības likums par Eiropas tehniskā apstiprinājuma izdošanu Latvijā.
Viktors Puriņš, LBA prezidents: mūsu valstī sabiedriskai organizācijai tiesības ir vienas - turēt muti -, taču es to nedaru

Viktors Puriņš, LBA prezidents: mūsu valstī sabiedriskai organizācijai tiesības ir vienas - turēt muti -, taču es to nedaru

Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA) desmitgade ir gana svarīgs notikums mūsu būvniecībā. Kāpēc? Biedrībā patlaban darbojas tikai nedaudz vairāk par 180 kompānijām, taču šiem uzņēmumiem pieder vairāk nekā 70% liela mūsu būvniecības tirgus daļa. Tāpēc noliegt LBA ietekmi mūsu valstī neuzdrīkstas ne būvnieki, ne amatpersonas un ierēdņi, ne citi tirgus dalībnieki. Viktors Puriņš LBA vada jau 10 gadus. Es to dēvētu par misiju. Viņu pazīst, viņu citē, viņu lamā, ar viņu konsultējas, ar viņu strīdas,
Nekustamā īpašuma speciālistu sertifikācija

Nekustamā īpašuma speciālistu sertifikācija

Ieviešot brīvprātīgās sertificēšanās sistēmu, asociācija LANĪDA strikti nodala sertificētus profesionāļus no pārējiem, tādējādi sakārtojot profesionālo vidi un garantējot klientiem maksimālu darījumu drošumu un augstu apkalpošanas līmeni.
Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija

Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija

LANĪDA ir patstāvīga, brīvprātīga sabiedriska organizācija, kura apvieno māklerus un nekustamā īpašuma tirdzniecības aģentus (jeb māklera kandidātus). Tās biedru rindās šobrīd ir Latvijā pazīstamas un nekustamo īpašumu darījumu tirgū sevi pierādījušas 40 nekustamā īpašuma firmas un virkne individuālo mākleru. Asociācijas izvirzītie mērķi ir sekmēt savu biedru zināšanu un iemaņu paaugstināšanu un attīstību, un veicināt to profesionālo darbību.
Pieteiktie darbi konkursam Gada labākā būve 2008 un skates nolikums

Pieteiktie darbi konkursam Gada labākā būve 2008 un skates nolikums

Latvijas Būvnieku asociācijas rīkotā gadskārtējā skatē/konkursā <i>Gada labākā būve Latvijā 2008</i>, labākie pretendenti tiek noteikti ar īpašas žūrijas palīdzību. Šogad skatei pieteikti 47 objekti, kuri tiks vērtēti 6 nominācijās, bet laureāti būs zināmi 27. martā. abc.lv publicē nolikumu, kas atspoguļo gan skates mērķi, noteikumus, kas jāieviero, piesakot objektu, gan vērtēšanas kārtību.
Latvijas Būvniecības asociācija

Latvijas Būvniecības asociācija

Kas ir Latvijas Būvnieku asociācija un ar ko tā nodarbojas?
Sergejs Ņikiforovs: Rīgas attīstības plānu nepieciešams pārstrādāt dziļāk un plašāk

Sergejs Ņikiforovs: Rīgas attīstības plānu nepieciešams pārstrādāt dziļāk un plašāk

Plašas sabiedrības reakcija pret daudzām jaunceltnēm Rīgā visbiežāk ir kritiska. Gandrīz vai ikviena jauna būvlaukuma parādīšanās lielākoties tiek uztverta ar aizdomām. Dažas jaunceltnes ir neiederīgas esošajā vidē – gan apbūves mēroga, gan pilsētbūvnieciskā novietojuma dēļ. Hroniski kļūst satiksmes sastrēgumi. Reizēm šķiet, ka Rīgas attīstību diktē kādi nekontrolējami procesi. Tomēr oficiāls Attīstības plāns jeb teritorijas plānojums Rīgai ir.
Būvkomersantu reģistrs

Būvkomersantu reģistrs

Būvniecības likuma 10. pants nosaka, ka komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās drīkst veikt tikai tad, ja fiziskajai personai patstāvīgai darbībai izsniegts būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts un komersants reģistrēts būvkomersantu reģistrā.
Valsts būvinspekcija

Valsts būvinspekcija

VBI ir Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde, kuras izveide noteikta Būvniecības likuma 29. pantā būvniecības valsts kontroles funkciju veikšanai.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem patērētājiem drošu, nepārtrauktu piekļuvi enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta un – pašvaldību regulējamās nozarēs Rīgā – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Veicināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sabalansēt lietotāju un ražotāju intereses, kā arī, kur iespējams, nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību un konkurenci regulējamās nozarēs.
Pārcelšanās pabalsta saņemšanas noteikumi

Pārcelšanās pabalsta saņemšanas noteikumi

Pārcelšanās pabalsts 10 000 latu apjomā un vēl 3000 latu par katru ģimenes locekli tiek piešķirti iedzīvotājiem, ģimenēm, kas atbrīvo dzīvojamās telpas denacionalizētā namā. Tos iedzīvotāji saņem rindas (reģistrācijas) kārtībā, priekšroku dodot tiem, kas iesniegumā norādījuši jau izvēlētu pirkuma vai īres objektu.
Nepilda līgumsaistības!

Nepilda līgumsaistības!

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra datiem apkopoti ar būvniecību saistīti uzņēmumi, par kuriem visvairāk saņemtas patērētāju sūdzības par līguma noteikumu nepildīšanu vai kuri ignorē patērētāju tiesību aizsardzības centra rīkojumus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību. Galvenais dokuments, uz kura pamata darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ir Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Centra darbību reglamentē Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums.
 Rīgas pašvaldības aģentūra &lt;i&gt;Rīgas gaisma &lt;/i&gt;

Rīgas pašvaldības aģentūra <i>Rīgas gaisma </i>

Rīgas pilsētas apgaismojuma tīklu ekspluatē un apsaimnieko 1947.gadā dibinātais uzņēmums <i> Rīgas Gaisma </i>.
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertifikācijas centrs

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertifikācijas centrs

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertifikācijas centrs (LSGŪTIS BS SC) darbojas pie Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības (LSGŪTIS), tā pārziņā ir inženieru būvprakses sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas jautājumu izskatīšana.
Ko dara būvvalde?

Ko dara būvvalde?

Būvvalde ir institūcija, kas atrodas pašvaldības pārraudzībā, tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus konkrētā teritorijā, pārzināt būvniecību visās tās stadijās: projekta izstrādes un akceptēšanas, tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanas stadijā, kā arī noslēdzošā kārtā, kad objekts tiek pieņemts ekspluatācijā.
Kas ir  &lt;i&gt;Rīgas ūdens&lt;/i&gt; un kad tur jāgriežas?

Kas ir <i>Rīgas ūdens</i> un kad tur jāgriežas?

<i>Rīgas ūdens</i> ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras vienīgais īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība. <i>Rīgas ūdens</i> darbības galvenais uzdevums ir nodrošināt pilsētas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmējsabiedrību apgādi ar dzeramo ūdeni, kā arī novadīt un attīrīt notekūdeņus.
Grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos

Grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos

Ministru kabinets 2007. gada 26. jūnijā pieņēma grozījumus Vispārīgajos būvnoteikumos Nr.420, kas papildina 1997. gada 1. aprīļa noteikumus Nr.112 ar tādu pašu nosaukumu. Izmaiņas tika veiktas vairākās apakšnodaļās, ieviesta arī jauna sadaļa.

Rakstos atrasts: 59

Būvuzraudzība – likumi vieni, izpratne katram sava

Būvuzraudzība – likumi vieni, izpratne katram sava

Būvuzraudzības jau ilgu laiku bijusi "karstā" tēma. Neraugoties uz to, ka likumdošana nosaka būvuzraudzības procesu un definē būvuzrauga pienākumus, reālajā būvniecības vidē situācija joprojām ir nesakārtota un likumi tiek interpretēti pēc vajadzības.

Būvvaldes, būvuzraudzība, likumi

Būvvalde ir pašvaldības iestāde, kas pārzina un kontrolē būvniecību un tās procesus attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Tai jāpārzina būvniecību visos tās etapos: projekta izstrādes un apstiprināšanas, tehnisko noteikumu un būvatļauju saņemšanas etapos, kā arī pēdējā stadijā, kad būvobjekts pieņemts ekspluatācijā.

Jautājumos atrasts: 0