Valkas novada būvvalde

 1. 64707492
 2. 64707491
 3. buvvalde@valka.lv

Darba laiks

 • P. 8001800
 • O. 8001700
 • T. 8001700
 • C. 8001700
 • P. 8001600
 • S.   
 • Sv.   

Juridiskie dati

 1. 90009114839
 2. "SEB banka"
 3. LV50UNLA0017010130104

Apraksts

Valkas novada būvvalde veic tās kompetencē esošu būvniecības procesu kontroli un uzraudzību gan Valkas, gan Strenču novadā. Tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus, pārzināt būvniecību visās tās stadijās: projekta izstrādes un akceptēšanas, tehnisko noteikumu un būvatļauju izsniegšanas stadijā, kā arī noslēdzošā kārtā, kad objekts tiek pieņemts ekspluatācijā. Valkas novada būvvalde apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.18.00 un piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00. Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 pieņem Strenču novada pārvaldē.
Vairāk

Atslēgvārdi

Būvvaldes, būvprojekti, Valkas novada dome, projektu saskaņošana,
būvatļauju izsniegšana, būvatļaujas, Strenču novads, Valkas novads,
pašvaldības iestāde, būvinspektors, būvtehniķis, būvvaldes ainavu
arhitekts, arhitekts, būvniecības procesu kontrole, būvniecības
procesu uzraudzība, pakalpojumus sniedz Valkas pilsētā, pakalpojumus
sniedz Valkas pagastā, sniedz palakpojumus Vijciema pagastā, sniedz
pakalpojumus Ērģemes pagastā, sniedz pakalpojumus Kārķu pagastā,
pakalpojumus sniedz Zvārtavas pagastā, sniedz pakalpojumus Strenču
pilsētā, sniedz pakalpojumus Sedas pilsētā, pakalpojumus sniedz
Jērcēnu pagastā, pakalpojumus sniedz Plāņu pagastā, normatīvie
akti, atbilstība normatīvajiem aktiem, būvvaldes darbinieki, atbildes
uz jautājumiem, ar būvniecību saistīti jautājumi, būvniecības
procesi, saskaņošana, regulēt būvniecības procesus, regulē būvniecības
procesus, pārzināt būvniecību, pārzināt būvniecību visās stadijās,
projekta izstrāde, projekta akceptēšana, tehniskie noteikumi, pieņemt
ekspluatācijā, pārzināt būvniecību teritorijas robežās, koordinēt
būvniecību teritorijas robežās, būvniecības ierīcība, zemes
ierīcība, būvniecības dokumenti, teritoriālplānojumu izvērtēšana,
zemes ierīcības ierosināšana, detālplānojumu ierosināšana,
jaunu teritoriālplānojumu ierosināšana, noteikumu izstrādāšana,
noteikumu grozījumu izstrādāšana, vides vizuālās noformēšanas
noteikumu ievērošana, organizēt līdzsvarotas vides veidošanas
publisku apspriešanu, organizēt būvniecības ieceru publisku apspriešanu,
piedalīties konkursu organizēšana, piedalīties cenu aptauju organizēšanā,
piedalītieskonkursu komisiju darbā, pieprasīt būvuzraudzību, pieprasīt
autoruzraudzību, organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā,
izskatīt fizisko personu iesniegumus, izskatīt juridisko personu
iesniegumus, reģistrēt būvniecības pieteikumus, sniegt rakstiskus
atzinumus par būvniecības iecerēm, sniegt motivētus atteikumus
par būvniecības iecerēm, apkopot būvprojektēšanai pieprasītos
dokumentus, sagatavot būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus,
izsniegt būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus, izskatīt iesniegtos
būvprojektus, akceptēt iesniegtos būvprojektus, iesniegt akceptētos
būvprojektus saskaņošanai domē, izsniegt būvatļaujas, izsniegt
vides vizuālās noformēšanas atļaujas, kārtot ar būvvaldes darbību
saistīto materiālu arhīvu, kārtot ar būvvaldes darbību saistīto
dokumentu arhīvu, būvvaldes arhitekta būvprojektu eksemplāru uzskaite,
izdot izziņas zemesgrāmatām.

Vairāk

Reklāma abc katalogā