"TopoHaus", SIA

  1. 20060707
  2. 26407273
  3. topohaus@topohaus.lv
  4. www.topohaus.lv/?fref=ts

Juridiskie dati

  1. 40103939392

Kredītvēsture

Apraksts

Mērniecības pakalpojumus sniedzam kopš 2007. gada, un no tā laika uzņēmums ir sevi pierādījis kā uzticams un profesionāls mērniecības pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma veiksmīgas pastāvēšanas un darbības pamatā ir lojalitāte pret katru klientu, demokrātiskas cenas kā uzņēmumiem, tā privātpersonām, kā arī garantija par padarīto. To pierāda mūsu patstāvīgie klienti un viņu uzticība mūsu darbam.
Vairāk

Atslēgvārdi

Apvidus objektu uzmērīšana, atbalsta punkti, atbalsta punktu ierīkošana,
būvasis, būvasu nospraušana, būvelementu nivelēšana, būvelementu,
vertikalitātes mērījumi, vertikālā kontrole, horizontālā kontrole,
pārbaude, būves izpilduzmērījumi, būvju deformācijas mērījumi,
ģeodēzija, ģeodēziskā kontrolkartēšana, ģeodēzisko atbalsta,
punktu apsekošana, ģeodēzisko punktu ierīkošana, ģeodēzists,
inženierģeodēzija, izpilddokumentāciju sagatavošana. izpildmērījumi,
izpildshēmas, izpilduzmērījumu veikšana, izstrādāto grants karjeru,
uzmērīšana, kadastrālā uzmērīšana, kartogrāfija, kartogrāfs,
komunikāciju izpildshēmas, komunikāciju izpilduzmērījumi, konstrukciju,
novietojuma pārbaude, līniju nospraušana dabā, mērniecība, mērniecības
darbi, mērniecības firma, mērniecības uzņēmums, mērnieki, mērnieks,
meža zemju transformētās platības uzmērīšana, novietnes kartes,
plāni, projekta punktu nospraušana dabā, punktu nospraušana, robežplāns,
robežu uzmērīšana, robežzīmju atjaunošana, sarkanās līnijas,
nospraušana, sertificēti mērnieki, sertificēts mērnieks, shēmu,
izgatavošana, tilpuma aprēķināšana, topogrāfija, topogrāfiskā,
topogrāfiskās kartes, topogrāfiskie un zemes ierīcības, darbi,
topogrāfs, trases nospraušana, zemes ierīcība, zemes ierīcības
projekti, zemes ierīcības projekts, zemes ierīkošana, zemes kadastrālā
uzmērīšana, zemes mērniecība, zemes mērnieki, zemes robežu uzmērīšana,
zemes transformācija, zemes mērnieks, mērnieka darbi, mērniecības
pakalpojumi, mērnieku pakalpojumi, mērnieka pakalpojumi, mērniecības
birojs, topogrāfiskie darbi, topogrāfijas darbi, topogrāfijas pakalpojumi,
topogrāfiskā izpēte, topogrāfiskais plāns, topogrāfiskie plāni,
topogrāfiskā uzmērīšana, topogrāfisko plānu izstrāde, topo
karte, ģeodēziskie darbi, ģeodēzijas pakalpojumi, ģeodēziskā
izpēte, zemes mērīšana, zemes uzmērīšana, zemes robežu apsekošana,
zemes robežu atjaunošana, zemes robežu plāni, zemes robežu noteikšana,
robežplāni, robežu plāni, robežu nomērīšana, robežu nospraušana,
zemes īpašumu sadalīšana un apvienošana, zemes ierīcības darbi,
zemes ierīcības projekta izstrāde, zemes instrumentālā uzmērīšana,
zemesgrāmata, inženierģeodēziskie darbi, ģeodēzijas un kartogrāfijas
darbi, detālplānošana, detālplānojums, detālplānojumi, projekti,
sadale, inženierkomunikāciju izpilduzmērīšana, izpilduzmērījumi,
izpildmērījumi, būvju un robežu nospraušana, robežu noteikšana,
ēku būvasu nospraušana, ēku būvasis, atbalsta punkts, robežzīmes,
platības uzmērīšana un plānu sagatavošana, platību uzmērīšana,
platību nospraušana, ceļu meliorācija, meža zemes uzmērīšana.

Vairāk