Kā rīkoties, pie mājas miskastēm novietotas vecas mēbeles?

Uldis 2013-03-12

  Labdien!

Sakiet, kā rīkoties, ja regulāri pie mājas miskastēm atrodami dažādi dīvāni un elektropreces? Respektīvi, tie ir dēļi vai skapji utt, redzams, ka tiek veikts remonts dz;ivoklī, bet par atkritumu izvešanu nedomā.

Paldies!

Atbildes:

 • 2013-03-13 13:50
  Ina Galkina
  Ina Galkina
  Labdien!

  Paldies par jautājumu.
  Jā, patiešam, nereti daudzdzīvokļu māju pagalmos vērojama nepievilcīga aina – atkritumu daudzums krietni pārsniedz konteineru tilpumu, bet turpat pamestās nolietotās mēbeles un sadzīves tehnika veido savdabīgus "vides dizaina" objektus, kas liecina vien par iedzīvotāju bezatbildību un zināšanu trūkumu.

  Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikts: Latvijā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā. Tādējādi, Rīgā par to atbild Rīgas domes Mājokļu un vides departament, t.sk. atbild par kārtību pie konteineriem.
  Rīgas domes noteikumi nosaka, ka namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki – pilnvarnieki, lietotāji – nomnieki, nodrošina nekustamā īpašuma teritorijā šīs teritorijas sakopšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos, kā arī noslēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu.
  Daudzdzīvokļu māju teritorijās par mājai piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā ir atbildīgi mājas sētnieki. Tā kā teritorijas kārtība un tīrība lielā mērā ir atkarīga no konteineru lietotāju un sētnieku godaprāta, katrā teritorijā kārtības uzturēšana ir dažāda. Tomēr visi jautājumi ir risināmi vispirms jau ar nama apsaimniekotāju, bet tālāk – skaidrojot savā pašvaldībā!(Brīvības iela 49/53, LV – 1010
  Tālrunis: 67012453, fakss: 67012471. Paldies! Jauku dienu.

  Ina Galkina, valdes priekšsēdētāja