Vai pēc zemesgabala mērīšanas, attiecīgājās vietās ir obligāti jāizrok kupicas?

Liene 2012-08-23

  Labdien,

Vai pēc zemesgabala mērīšanas, attiecīgajās vietās ir obligāti jāizrok kupicas? Kādēļ?

Atbildes:

 • 2012-10-17 09:21
  Kristīne Caune
  Kristīne Caune
  Labdien!

  Atbilstoši 27.12.2011. MK noteikuma Nr.1019 punktam Nr.111 ir šādi:
  "Mērnieks ierosinātāja un attiecīgā pierobežnieka klātbūtnē ierāda vietu robežzīmju nostiprināšanai un robežstigas ierīkošanai. Ierosinātājs ierādīto robežzīmes vietu nekavējoties nostiprina ar robežzīmi. Kupicu izveido un vizūrstigu ierīko ierosinātājs vai, ierosinātājam vienojoties ar mērnieku, atbilstoši šo noteikumu prasībām līdz zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu iesniegšanai VZD teritorijas struktūrvienībā, izņemot šo noteikumu 112.punktā minēto gadījumu. Mērnieks robežas noteikšanas aktā norāda, ka darbības zemes vienības robežas ierīkošanā ir izpildītas, un apliecina, ka kupica izveidota atbilstoši šo noteikumu prasībām un ir ierīkota vizūrstiga vai robežstiga."
  Noteikumu izņēmumu gadījumi - MK noteikumu Nr.1019 112 punktā : Mērnieks var iesniegt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus VZD teritorijas struktūrvienībā pirms kupicas izveidošanas, ja kupicu nav iespējams izveidot zemes sasaluma dēļ. Šajā gadījumā ierosinātājs vienojas ar mērnieku par citu kupicas izveidošanas termiņu. Mērnieks noteiktajā termiņā apvidū pieņem izveidoto kupicu un sagatavo robežas pieņemšanas aktu, norādot informāciju arī par ierīkoto robežstigu, ja tāda ir ierīkota uz akta sastādīšanas brīdi. Sagatavoto aktu mērnieks līdz attiecīgā gada 1.jūlijam iesniedz VZD teritoriālajā struktūrvienībā.